รวมข้อสอบ O-NET ม.6

รวบรวมโดย ครูวุฒิ วรกุลวัฒนา รร.รัตภูมิวิทยา สงขลา

ปี พ.ศ.
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
สังคม
ภาษาไทย
สุขศึกษา-การงานฯ
2548
-
2549
-
2550
2551
2552
2553
ทดลองทำ
ทดลองทำ
ทดลองทำ
ทดลองทำ
ทดลองทำ
ทดลองทำ